Tarieven, Belasting & Arbovoorwaarden 

 

PRIJZEN

Bij afspraken op regelmatige basis kan er een tarief maat worden gemaakt. De prijs is afhankelijk van de duur van het contract en het aantal massages. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Belasting & Arbovoorwaarden 

Op grond van de Arbowet 1998 moet de werkgever een zo goed mogelijk arbeidsomstandigheden- en ziekteverzuimbeleid voeren.

 U kunt een Arboplan opstellen, waarvan de stoelmassage in redelijkheid deel uitmaakt, met het oog op het verkleinen van de kans op beroepsziekten als stress, burn-out of RSI.

 Als bepaalde werknemers vanwege hun werk stoelmassage nodig heben en U schakelt ons daartoe in, is er sprake van een 'Vrije Arbo-verstrekking'.


De stoelmassage is aftrekbaar van de loonbelasting, indien U aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • - U heeft een Arbo-Plan
  • - De stoelmassage maakt daar in redelijkheid deel van uit
  • - De stoelmassage vindt plaats in werktijd
  • - De werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd
  • - Er is geen sprake van een aanmerkelijke prive-besparing van de werknemer

Gratis proefbehandeling:

Graag komen wij persoonlijk op uw  kantoor langs voor een vrijblijvende proefbehandeling en kennismakingsgesprek. Hier zijn geen kosten aan verbonden.