Tarieven, Belasting & Arbovoorwaarden 

 

PRIJZEN

 Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Belasting & Arbovoorwaarden 

Op grond van de Arbowet 1998 moet de werkgever een zo goed mogelijk arbeidsomstandigheden- en ziekteverzuimbeleid voeren.

 U kunt een Arboplan opstellen, waarvan de stoelmassage in redelijkheid deel uitmaakt, met het oog op het verkleinen van de kans op beroepsziekten als stress, burn-out of RSI.

 Als bepaalde werknemers vanwege hun werk stoelmassage nodig heben en U schakelt ons daartoe in, is er sprake van een 'Vrije Arbo-verstrekking'.


De stoelmassage is aftrekbaar van de loonbelasting, indien U aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • - U heeft een Arbo-Plan
  • - De stoelmassage maakt daar in redelijkheid deel van uit
  • - De stoelmassage vindt plaats in werktijd
  • - De werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd
  • - Er is geen sprake van een aanmerkelijke prive-besparing van de werknemer

Gratis proefbehandeling:

Graag komen wij persoonlijk op uw  kantoor langs voor een vrijblijvende proefbehandeling en kennismakingsgesprek. Hier zijn geen kosten aan verbonden.